Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Όροι συμμετοχής στη λαχειοφόρο αγοράΌροι συμμετοχής στη λαχειοφόρο αγορά του Συλλόγου Κηπιωτών Ευβοίας
1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ                                                                                   
Η διάρκεια ισχύος τής λαχειοφόρου αγοράς ορίζεται για το χρονικό διάστημα από
τις 20/12/2013 έως και τις 3/4/2014.
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην κλήρωση τής λαχειοφόρου αγοράς που διοργανώνει ο Σύλλογος Κηπιωτών Ευβοίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι θα έχουν αγοράσει λαχνούς.
3. ΕΠΑΘΛΑ
3.1. Το πρώτο έπαθλο της λαχειοφόρου αγοράς είναι ένα σκούτερ μάρκας PIAGGIO μοντέλο LIBERTY, κυβισμού 125 cc, 3V (injection) με ελεύθερη επιλογή χρώματος.
3.2. Το δεύτερο έπαθλο της λαχειοφόρου αγοράς είναι ένα tablet μάρκας Apple μοντέλο ipad mini.
3.3. Το τρίτο έπαθλο της λαχειοφόρου αγοράς είναι μία τηλεόραση τεχνολογίας smart 32 ιντσών.

4. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ
4.1. Οι αριθμοί των λαχνών είναι μοναδικοί. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που έχουν εκδοθεί, δηλαδή από 0001 έως και 9.999.
4.2. Οι νικητήριοι αριθμοί τής λαχειοφόρου αγοράς του Συλλόγου Κηπιωτών Ευβοίας θα προκύψουν από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 4/4/2014
Ο αριθμός του λαϊκού λαχείου είναι πενταψήφιος ορίζεται δε ότι τα ψηφία που θα αναδείξουν τους νικητές είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία.
Νικητής για το πρώτο δώρο (scooter Liberty) είναι όποιος έχει τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Α΄ λαχνού του τρίδυμου
Νικητής για το δεύτερο δώρο (ipad mini) είναι όποιος έχει τα τέσσερα τελευταία ψηφία του λαχνού που κερδίζει τις 10.000 ευρώ στο Λαϊκό Λαχείο.
Νικητής για το τρίτο δώρο (smart TV) είναι όποιος έχει τα τέσσερα τελευταία ψηφία του λαχνού που κερδίζει τις 5.000 ευρώ στο Λαϊκό Λαχείο.
Όλα με βάσει τον κατάλογο κερδών της κλήρωσης της 4ης Μαρτίου 2014 του Λαϊκού Λαχείου.
Π.χ. έστω ότι κληρώθηκε ο αριθμός 54321 στην κλήρωση της Τρίτης:
Τα τελευταία τέσσερα  ψηφία τού αριθμού που κληρώθηκε, που θα έχει ως έπαθλο το scooter, είναι ο αριθμός 4321.
4.3. Οι νικητήριοι αριθμοί θα δημοσιοποιηθούν στο ιστολόγιο του Συλλόγου  syllogos-kipioton.blogspot.gr και θα γνωστοποιηθεί εάν βρίσκονται μεταξύ των πωληθέντων.
4.4. Οι νικητές/-τριες της λαχειοφόρου αγοράς που θα προκύψουν από την κλήρωση θα ειδοποιήσουν τηλεφωνικά τον Σύλλογο Κηπιωτών Ευβοίας στο τηλ. επικοινωνίας του Συλλόγου 6979.133.631 (κ. Κων/να Αράπη) ή ηλεκτρονικά στο email syllogos.kipioton|@gmail.com.
4.5. Σε περίπτωση που ο νικητής/-τρια κάθε επάθλου, δεν προσέλθει εντός τριών μηνών για να παραλάβει το έπαθλο ή αρνηθεί την παραλαβή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του επάθλου, που θα τεθεί στην διάθεση του Συλλόγου Κηπιωτών Ευβοίας.
5. ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ SCOOTER
5.1. Σε κάθε περίπτωση, η PIAGGIO Λυμπερόπουλος A.E. θα μεταβιβάσει το scooter εντός 10 εργάσιμων ημερών από τότε που θα λάβει όλα τα απαιτούμενα για μια τέτοια μεταβίβαση έγγραφα.
5.2. Το scooter θα παραδοθεί από τη PIAGGIO Λυμπερόπουλος A.E. στον νικητή/-τρια της λαχειοφόρου αγοράς (το άτομο στο οποίο θα παραδοθεί και θα μεταβιβασθεί το Scooter πρέπει να έχει ΑΦΜ), τα δε τέλη κυκλοφορίας και τα έξοδα μεταβίβασης (άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες-80 ευρώ) θα βαρύνουν τον νικητή/-τρια, ο οποίος υποχρεούται να επιδείξει τα νόμιμα έγγραφα και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την παραλαβή τού scooter.
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1. Λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη λαχειοφόρο αγορά, ο νικητής/-τρια κάθε επάθλου αποδέχεται και παραχωρεί το δικαίωμα στο Σύλλογο Κηπιωτών Ευβοίας να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο του στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Κηπιωτών Ευβοίας για λόγους δημοσιότητας της λαχειοφόρου αγοράς και των αποτελεσμάτων της.
6.2. Ο νικητής/-τρια κάθε επάθλου αποδέχεται να συμμετάσχει κατά την παραλαβή τού δώρου σε ενέργειες προβολής τής απονομής τού δώρου, συμπεριλαμβανομένης και τής λήψης αναμνηστικών φωτογραφιών που ενδεχομένως θα δημοσιευθούν για σκοπούς δημοσιότητας τής λαχειοφόρου αγοράς, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Η συμμετοχή στην παρούσα λαχειοφόρο αγορά σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τού συνόλου των όρων της.
7.2. Ο Σύλλογος Κηπιωτών Ευβοίας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει εγκαίρως και με ανακοίνωσή του στο ιστολόγιο syllogos-kipioton.blogspot.gr την κλήρωση ή να μεταβάλει οποιοδήποτε όρο αυτής οποτεδήποτε και αζημίως γι’ αυτήν, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.
7.3. Ο νικητής/-τρια τής λαχειοφόρου αγοράς ουδεμία οικονομικής ή άλλης φύσεως απαίτηση έχει έναντι τής Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων (στην  οποία υπάγεται το Λαϊκό Λαχείο και η κλήρωσή του) σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή αλλαγής, για οποιονδήποτε λόγο, της ημερομηνίας και της ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης.
7.4. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι κατά τη διάρκεια της λαχειοφόρου αγοράς στο επίσημο ιστολόγιο του Συλλόγου Κηπιωτών Ευβοίας syllogos-kipioton.blogspot.gr
7.5. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την λαχειοφόρο αγορά επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λαχειοφόρο αγορά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 69.79.13.36.31 ή ηλεκτρονικά στο email syllogos.kipioton@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου